Létající kurzy

Unikátní pomůcka závěsná sít umožňuje zažít pohyb JINAK, jak na zemi, tak ve vzduchu, hlavou dolů, či v letu.
Lektor
Daniela Križeková, Ilona Větrovská
Kde
Mumraj, Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice

Kurzy:

st 9.00-9.45 Létající jóga pro mámy a mimi – nechodící děti od 5 měs. (2 300 Kč), lektorka Ilona Větrovská

st 16.45-17.45 Létající jóga pro děti a mládež akrobat (2 500 Kč), lektorka Daniela Križeková

st 17.45-18.45 Létající jóga pro dospělé (2 500 Kč), lektorka Daniela Križeková

čt 8.45-9.45 Létající ranní jóga pro dospělé s hlídáním (2 900 Kč), lektorka Daniela Križeková

čt 10.00-10.45 Houpata – cvičení pro děti a rodiče (2 000 Kč), lektorka Daniela Križeková

čt 11.00-12.00 Létající dopolední jóga pro dospělé s hlídáním (2 900 Kč), lektorka Daniela Križeková

 

VÍCE O KURZECH:

Houpata – cvičení pro děti a rodiče
Pro děti 1,5-3 roky a jejich rodiče. V bezpečném a podnětném prostředí budeme cvičit, houpat se v sítích, hrát hry rozvíjející smysly a především harmonický vztahu vás obou. Můžete se těšit na říkanky a písničky, jak české, tak z vlastní tvorby lektorky, Montessori pomůcky a pomůcky na cvičení, které možná ani neznáte.

Létající jóga pro mámy a mimi
Pro děti od 5 měsíců a jejich maminky. V bezpečném prostředí s využitím unikátní pomůcky závěsné sítě, zažijete pohyb JINAK, jak na zemi tak ve vzduchu, hlavou dolů nebo v letu, sami či se svými nejmenšími. Cvičení vám pomůže navrátit pružnost a sílu po těhotenství a porodu a u vašich dětí povede ke stimulaci a správnému rozvoji hrubé a jemné motoriky. Též budeme využívat masážních technik k uvolnění a jednoduchých říkanek či doprovodu hudby k celkovému harmonickému vývoji vás obou.

Létající jóga pro mámy a děti
Pro děti od 2 let a jejich maminky. V bezpečném prostředí s využitím unikátní pomůcky závěsné sítě, zažijete pohyb JINAK, jak na zemi tak ve vzduchu, hlavou dolů nebo v letu, sami či se svými nejmenšími. Cvičení je prokládáno říkankami, písničkami a dalšími technikami, které podporují správný psychomotorický vývoj vašich dětí a především vedou ke zdravému a harmonickému vztahu vás obou.

Létající jóga pro děti a mládež akrobat
Všechny děti až do dospělosti milují houpat se, viset hlavou dolů nebo zkoušet všemožné akrobatické kousky. Na hodinách létající jógy lze toto všechno zažít díky unikátní pomůcce závěsné síti. Ta umožňuje nesčetné možnosti jak zažít pohyb JINAK a to jak na zemi, tak ve vzduchu, hlavou dolů nebo v letu. Vše bezpečně a se slibem velké zábavy. Létání jednoduše povznáší lidské bytosti do sladkých výšin radosti.

Létající jóga pro dospělé
Jednotlivé lekce využívají unikátní pomůcku závěsné sítě, které umožňují zažít pohyb JINAK, jak na zemi, tak ve vzduchu, hlavou dolů nebo v letu, přesto vše je zachován důraz na pozorně provedený pohyb spojený s vědomým dechem, díky čemuž zostřujeme vnímavost k sobě samým a svým potřebám. Létající jóga vás jednoduše povznese na všech úrovních. Lekce jsou postavené na základě potřeb jednotlivce, dle fyzických a mentálních možností. Daniela je mistrem improvizace, umí si poradit s potížemi vzniklými nesprávným „používáním“ těla, jako jsou svalové disbalance, bolesti zad, šíje, plochonoží, poúrazové stavy či s dalšími odchylkami od fyziologického normálu. Nabízí i další techniky ovlivňující úroveň naší mysli, která stejně stojí za vším.

 

Ve všech našich kurzech vám přinášíme individuální přístup a rodinnou atmosféru. Naši lektoři jsou průvodci na cestě vašim rozvojem.