Rodinné a komunitní centrum Mumraj

Jsme společenství lidí z Horních Počernic a okolí. Máme rádi místo, kde žijeme, a podílíme se na tom, aby se tu dobře žilo.

Tvoříme otevřený prostor pro společná setkání a pomoc. Propojujeme lidi různých generací, dovedností a zájmů. Vytváříme příležitosti pro osobní růst i dobrou zábavu.

Jsme nezisková organizace, kterou tvoří nadšení lidé. Fungujeme od roku 2000. Horní Počernice známe jako své boty. Baví nás týmová práce a věříme, že to, co děláme, má smysl.

Na čem nám záleží

Sounáležitost

Vnímáme dobré mezilidské vztahy jako zásadní hodnotu. Zajímáme se o lidi kolem nás, mluvíme s nimi, propojujeme je mezi sebou, pomáháme.

Otevřenost

Jsme otevřeni lidem různého věku, různých zájmů, dovedností, sociálního postavení i životních zkušeností. Učíme se od sebe navzájem, respektujeme odlišnosti a vítáme je jako obohacení komunity.

Smysluplnost

Chceme zlepšovat svět kolem nás, třeba i pomalu a po kouskách. Všechno co děláme, směřuje k tomu, aby se v Horních Počernicích lépe žilo.

Empatie

Jsme citliví k tomu, co prožívají lidé kolem nás. Respektujeme city a pocity našich klientů i spolupracovníků a při naší práci je bereme v úvahu.

Tým Mumraje

Barbora Zálohová

ředitelka, předsedkyně spolku, fundraiser, garant projektů, dobrovolník na akcích, občasná svačinářka

Profesní profil: Vystudovala humanitní gymnázium, poté studium jazyků a státní zkoušky. Mumraj vede od roku 2003.

Kontakt:  barbora.zalohova@domumraje.cz, +420 775 720 584

Ing. Renata Čurdová

ekonomka, koordinátorka a lektorka Školičky, koordinátorka jednorázových akcí, fundraising, dobrovolník na akcích

Profesní profil: Vystudovala VŠE, kurz Respektovat a být respektován, kurz péče o děti předškolní docházky. V Mumraji aktivní od 2006 jako dobrovolník v herně, od roku 2008 lektorka Školičky, od roku 2014 koordinátorka Školičky a jednorázových akcí, ekonomka od roku 2019.

Oblíbená činnost: tanec, cestování, četba, přátelé

Kontakt:  renata.curdova@domumraje.cz, +420 775 720 588

Hana Schovancová

provozní a programová vedoucí, koordinátorka programu a jednorázových akcí, dobrovolník na akcích

Profesní profil: Vystudovala SŠ. V Mumraji od roku 2006, na pozici provozní a programové vedoucí od roku 2009.

Oblíbená činnost: pečení dortů, turistika, hraní deskových her

Kontakt: hana.schovancova@domumraje.cz, +420 775 720 585

Mgr. Zuzana Dubová

vedoucí konzultačního centra, koordinátorka coworkingového centra a seminářů, dula, dobrovolník na akcích

Profesní profil: Vystudovala FFUK. V Mumraji dobrovolník od 2001, vedoucí poradny/konzultačního centra od 2007,  koordinátorka coworkingového centra od roku 2013.

Oblíbená činnost: kolo, lyžování, cestování, chození po horách, plavání, čtení

Kontakt:  zuzana.dubova@domumraje.cz, +420 775 720 587

Mgr. Daniela Križeková

členka PR týmu, dobrovolník na akcích

Profesní profil: Vystudovala FTVS obor učitelství tělesné a pracovní výchovy, absolvovala kurz Grafika na PC (2013) a kurzy Montessori pedagogiky, v Mumraji dobrovolník od 2007, v PR týmu od 2014.

Oblíbená činnost: tělo a mysl cvičení, zkoumání a odhalování souvislostí všeho se vším

Kontakt:  daniela.krizekova@domumraje.cz, +420 777 661 061

Mgr. Alena Bartošová

členka PR týmu, dobrovolník na akcích

Profesní profil: Vystudovala FMK Zlín obor Marketingová komunikovace. Mateřství ji posunulo k flexibilní práci na volné noze, je šéfredaktorkou 2 cestovatelských blogů a marketingovou konzultantou pro své srdcovky, ke kterým přibyl od roku 2019 i Mumraj.

Oblíbená činnost: cestování s dětmi i bez nich, pohyb všeho druhu, jen tak sedět a být

Kontakt: alena.bartosova@domumraje.cz, +420 777 871 375

Mgr. Hana Salačová Svobodová, MBA

koordinátorka dobrovolnické práce

Profesní profil: Vystudovala ekonomii, psychoterapii, personální management a interní audit. S Mumrajem spolupracuje od roku  2007.

Oblíbená činnost:  čtení, cestování, divadlo

Kontakt:  hana.svobodova@domumraje.cz, +420 608 075 700

Mgr. Iva Šimonková

koordinátorka Ekocentra

Profesní profil: Vystudovala Ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK. Po studiu pracovala v oblasti podnikové ekologie. V Mumraji organizuje programy poznávání přírody pro děti ze základních a mateřských škol od roku 2016. 

Oblíbená činnost: výlety do lesa, otužování, sport

Kontakt: iva.simonkova@domumraje.cz, +420 604 956 735

Iva Chvojková, Dis.

koordinátorka chův a dětského koutku Makro Černý Most, koordinátorka oslav s programem – animátorek, dobrovolník na akcích

Profesní profil: Vystudovala VOŠ – obor Sociální práce. 6 let praxe jako sociální pracovnice v neziskovém sektoru. V Mumraji od roku 2012 dobrovolník, od roku 2014 jako chůva a následně jako koordinátorka.

Oblíbená činnost: čtení, cestování, psychologie, mezilidské vztahy

Kontakt: iva.chvojkova@domumraje.cz, +420 773 571 760

Ing. Lucie Krausová

členka ekonomického a fundraisingového týmu, dobrovolník na akcích

Profesní profil: Vystudovala VŠE, obor účetnictví. Praxe v účetnictví a ve finančním řízení neziskového sektoru od roku 2001, v Mumraji dobrovolník od 2005, na pozici ekonomky od 2013 do 2019.

Oblíbená činnost: šití, příroda, kešky

Kontakt: lucie.krausova@domumraje.cz

Ing. Dana Irglová

koordinátorka herny, člen eko týmu, dobrovolník na akcích

Profesní profil: Vystudovala VŠCHT, v Mumraji od roku 2017 jako dobrovolník v herně s programem a lektor eko programů pro MŠ a ZŠ.

Oblíbená činnost: výlety s rodinou do přírody, tanec, zpěv, četba

Kontakt: dana.irglova@domumraje.cz