Rodinné a komunitní centrum Mumraj

Jsme srdcaři. Horní Počernice jsou náš domov a chceme, aby byl útulný a všem se v něm příjemně žilo.

Mumraj je vaší vstupní branou do komunity, pokud jste se do Horních Počernic právě přistěhovali, anebo tu žijete delší dobu a hledáte přátele. Podporujeme blízké sousedské vztahy, propojujeme generace, dovednosti i zájmy. Vytváříme bezpečný prostor pro společná setkání, osobní růst, společnou zábavu i pomoc, kde jí je třeba.

Mumraj je iniciátorem a realizátorem místních akcí zaměřených na rozvoj a upevňování sousedských vztahů. Podporuje vzájemnou inspiraci, zdravé mezilidské vztahy a pohodu v rodině, která je základem fungující komunity.

Jsme nedílnou součástí života v Horních Počernicích od roku 2000. Věříme, že co děláme, má smysl a proto do všeho jdeme naplno, srdcem.

Na čem nám záleží

Sounáležitost

Vnímáme dobré mezilidské vztahy jako zásadní hodnotu. Zajímáme se o lidi kolem nás, mluvíme s nimi, propojujeme je mezi sebou, pomáháme.

Otevřenost

Jsme otevřeni lidem různého věku, různých zájmů, dovedností, sociálního postavení i životních zkušeností. Učíme se od sebe navzájem, respektujeme odlišnosti a vítáme je jako obohacení komunity.

Smysluplnost

Chceme zlepšovat svět kolem nás, třeba i pomalu a po kouskách. Všechno co děláme, směřuje k tomu, aby se v Horních Počernicích lépe žilo.

Empatie

Jsme citliví k tomu, co prožívají lidé kolem nás. Respektujeme city a pocity našich klientů i spolupracovníků a při naší práci je bereme v úvahu.

Tým Mumraje

Ing. Hana Holá

ředitelka, fundraiser, garant projektů, dobrovolnice na akcích a podpora tam, kde je třeba

Profesní profil: Vystudovala VŠE – specializaci personalistika. 7 let zodpovídala za HR strategii ve společnostech o velikosti 100 – 1000 zaměstnanců. V roce 2018 získala certifikaci ACC u mezinárodní federace koučů. V současnosti školí a koučuje (leadership, komunikaci, sebepoznání a zvládání emocí) nebo pomáhá klientům odbourávat strachy a úzkosti pomocí EST terapie. Do vedení Mumraje se zapojila v březnu 2020.

Oblíbená činnost: Procházky v přírodě, tanec, objevování lidské duše.

Kontakt: hana.hola@domumraje.cz, +420 728 616 197

Barbora Zálohová

předsedkyně spolku, dobrovolnice na akcích, občasná svačinářka

Profesní profil: Vystudovala humanitní gymnázium, poté studium jazyků a státní zkoušky Absolvovala rekvalifikační kurzy: management NNO, Profesionální fundraiser, Facilitace a mediace, Respektovat a být respektován. Je členka rady Unie center pro rodinu a komunitu ČR.

Oblíbená činnost: Tanec, sport, vaření, pozorování srn na lukách.

Kontakt:  barbora.zalohova@domumraje.cz, +420 775 720 584

Ing. Renata Čurdová

ekonomka, koordinátorka a lektorka Školičky, koordinátorka jednorázových akcí, fundraising, dobrovolnce na akcích

Profesní profil: Vystudovala VŠE, kurz Respektovat a být respektován, kurz péče o děti předškolní docházky. V Mumraji aktivní od 2006 jako dobrovolník v herně, od roku 2008 lektorka Školičky, od roku 2014 koordinátorka Školičky a jednorázových akcí, ekonomka od roku 2019.

Oblíbená činnost: Tanec, cestování, četba, přátelé.

Kontakt:  renata.curdova@domumraje.cz, +420 775 720 588

Hana Schovancová

provozní a programová vedoucí, koordinátorka programu a jednorázových akcí, dobrovolnice na akcích

Profesní profil: Vystudovala SŠ. V Mumraji od roku 2006, na pozici provozní a programové vedoucí od roku 2009.

Oblíbená činnost: Pečení dortů, turistika, hraní deskových her.

Kontakt: hana.schovancova@domumraje.cz, +420 775 720 585

Mgr. Zuzana Dubová

vedoucí konzultačního centra, koordinátorka coworkingového centra a seminářů, dula, dobrovolnice na akcích

Profesní profil: Vystudovala FFUK. V Mumraji dobrovolník od 2001, vedoucí poradny/konzultačního centra od 2007,  koordinátorka coworkingového centra od roku 2013.

Oblíbená činnost: Kolo, lyžování, cestování, chození po horách, plavání, čtení.

Kontakt:  zuzana.dubova@domumraje.cz, +420 775 720 587

Mgr. Daniela Križeková

členka PR týmu, dobrovolnice na akcích

Profesní profil: Vystudovala FTVS obor učitelství tělesné a pracovní výchovy, absolvovala kurz Grafika na PC (2013) a kurzy Montessori pedagogiky, v Mumraji od 2007 a v PR týmu od 2014.

Oblíbená činnost: Tělo a mysl cvičení, zkoumání a odhalování souvislostí všeho se vším.

Kontakt:  daniela.krizekova@domumraje.cz, +420 777 661 061

Bc. Simona M. Doubravská

koordinátorka dobrovolníků a akcí, dobrovolnice na akcích

Profesní profil: Vystudovala filozofickou fakultu UHK se zaměřením na historické vědy. V současnosti pokračuje v oboru dentální hygieny, je odborným poradcem ve vývoji zubních pomůcek a píše články na téma orálního zdraví. Do Mumraje se zapojila v roce 2021 jako koordinátor dobrovolníků a akcí.

Oblíbená činnost: Jako novopečená maminka věnuje volný čas synovi a rodině, osobnímu rozvoji a lyžování.

Kontakt: simona.doubravska@domumraje.cz, +420 770 602 040

Růženka Holcmanová

koordinátorka herny, členka PR, dobrovolnice na akcích

Profesní profil: Vystudovala obchodní akademii, pracovala v bance. Po narození dcery se začala věnovat vedení účetnictví a hlavně kroužkům pro děti. Absolvovala kurzy: BabySigns a Gokids, masáže dětí a miminek, cvičení rodičů s dětmi, smyslohraní ve spolupráci Mámy v Rejži. Do týmu Mumraje se přidala v roce 2023.

Oblíbená činnost: Četba o vývoji dětí a rodičovství, výroba pomůcek na kroužky, pořádání srazů pro maminky, společný čas s dcerkou.

Kontakt: ruzenka.holcmanova@domumraje.cz, +420 776 725 911

Ing. Klára Tománková

koordinátorka Ekocentra, lektorka ekocentra

Profesní profil: Vystudovala ekonomiku, management a marketing na Slezské univerzitě. Od roku 2018 tráví čas s dětmi jako průvodkyně v lesní školce v Úvalech, kterou nyní i provozuje. Absolvovala Letní školu pro pedagogy od ALMŠ, zajímám se o přírodní pedagogiku a vede kroužek vaření.

Oblíbená činnost: Zahrádka okrasná i zeleninová, tvoření a ruční práce a celoživotní sebeřízené vzdělávání.

Kontakt: klara.tomankova@domumraje.cz, +420 602 707 317

Martina Hřebcová

recepční, dobrovolnice na akcích

Profesní profil: Vystudovala SEŠ a pracovala v soukromé MŠ. Absolvovala rekvalifikační kurz kontrolované detoxikace organismu dle metody MUDr. Jonáše a kurz Bowenovy tlakové masáže. V Mumraji je od roku 2021, na pozici recepční a podpory klientů v coworku.

Oblíbená činnost: Práce s s dětmi, zvířátka, horská turistika, četba, malování, jóga, procházky s pejskem.

Kontakt: martina.hrebcova@domumraje.cz

Lektorky Školičky a chůvy

Lucie Lésková

lektorka Školičky, koordinátorka chův a chůva, dobrovolnice na akcích

Profesní profil: Vystudovala SŠ předškolní a mimoškolní pedagogiky. Absolvovala kurz zdravotní tělesné výchovy a tyto další kurzy a semináře: Zumba kids, TRX, roller, sportovní a rehabilitační tejping a Jak zacházet se vztekem malých dětí. V Mumraji je aktivní od r. 2016 jako lektorka a chůva.

Oblíbená činnost: Vše okolo sportu, tance a dětí.

Monika Ballangó

lektorka Školičky

Profesní profil: Má vystudované dálkové studium Předškolní a mimoškolní pedagogiky. Před MD pracovala jako učitelka v MŠ.

Oblíbená činnost: Osobní rozvoj, výchova dětí a jejich vývoj, výlety, kultura, setkání s přáteli.

Sabina Kurfürstová

chůva při kroužcích a coworku

Profesní profil: Vystudovala střední školu ekonomickou. Zkušenosti s dětmi má hlavně z rodiny, která jí nadělila 2 o mnoho let mladší sourozence a od kamarádek, které potřebovaly občas pohlídat děti.

Oblíbená činnost: Fenka Bea, tarotové a vykládací karty, příroda.

.

Maryna Vaverkova

chůva při kroužcích a coworku

Profesní profil: Pochází ze západní Ukrajiny, kde byla chůvou dětí v soukromém sektoru. Do Čech se přestěhovala v roce 2000. Má dvě dospělé děti. Je ve skupině lidí, se kterými pečeme pro domovy seniorů a pro dětské domovy.

Oblíbená činnost: Výroba dortů a cukroví.

.