Rodinné a komunitní centrum Mumraj

Jsme společenství lidí z Horních Počernic a okolí. Máme rádi místo, kde žijeme, a podílíme se na tom, aby se tu dobře žilo.

Tvoříme otevřený prostor pro společná setkání a pomoc. Propojujeme lidi různých generací, dovedností a zájmů. Vytváříme příležitosti pro osobní růst i dobrou zábavu.

Jsme nezisková organizace, kterou tvoří nadšení lidé. Fungujeme od roku 2000. Horní Počernice známe jako své boty. Baví nás týmová práce a věříme, že to, co děláme, má smysl.

Na čem nám záleží

Sounáležitost

Vnímáme dobré mezilidské vztahy jako zásadní hodnotu. Zajímáme se o lidi kolem nás, mluvíme s nimi, propojujeme je mezi sebou, pomáháme.

Otevřenost

Jsme otevřeni lidem různého věku, různých zájmů, dovedností, sociálního postavení i životních zkušeností. Učíme se od sebe navzájem, respektujeme odlišnosti a vítáme je jako obohacení komunity.

Smysluplnost

Chceme zlepšovat svět kolem nás, třeba i pomalu a po kouskách. Všechno co děláme, směřuje k tomu, aby se v Horních Počernicích lépe žilo.

Empatie

Jsme citliví k tomu, co prožívají lidé kolem nás. Respektujeme city a pocity našich klientů i spolupracovníků a při naší práci je bereme v úvahu.

Tým Mumraje

Barbora Zálohová

ředitelka, předsedkyně spolku, fundraiser, garant projektů, dobrovolník na akcích, občasná svačinářka

Profesní profil: Vystudovala humanitní gymnázium, poté studium jazyků a státní zkoušky. Mumraj vede od roku 2003.

Kontakt:  barbora.zalohova@domumraje.cz, +420 775 720 584

Ing. Renata Čurdová

ekonomka, koordinátorka a lektorka Školičky, koordinátorka jednorázových akcí, fundraising, dobrovolník na akcích

Profesní profil: Vystudovala VŠE, kurz Respektovat a být respektován, kurz péče o děti předškolní docházky. V Mumraji aktivní od 2006 jako dobrovolník v herně, od roku 2008 lektorka Školičky, od roku 2014 koordinátorka Školičky a jednorázových akcí, ekonomka od roku 2019.

Oblíbená činnost: Tanec, cestování, četba, přátelé.

Kontakt:  renata.curdova@domumraje.cz, +420 775 720 588

Hana Schovancová

provozní a programová vedoucí, koordinátorka programu a jednorázových akcí, dobrovolník na akcích

Profesní profil: Vystudovala SŠ. V Mumraji od roku 2006, na pozici provozní a programové vedoucí od roku 2009.

Oblíbená činnost: Pečení dortů, turistika, hraní deskových her.

Kontakt: hana.schovancova@domumraje.cz, +420 775 720 585

Mgr. Zuzana Dubová

vedoucí konzultačního centra, koordinátorka coworkingového centra a seminářů, dula, dobrovolník na akcích

Profesní profil: Vystudovala FFUK. V Mumraji dobrovolník od 2001, vedoucí poradny/konzultačního centra od 2007,  koordinátorka coworkingového centra od roku 2013.

Oblíbená činnost: Kolo, lyžování, cestování, chození po horách, plavání, čtení.

Kontakt:  zuzana.dubova@domumraje.cz, +420 775 720 587

Mgr. Daniela Križeková

členka PR týmu, dobrovolník na akcích

Profesní profil: Vystudovala FTVS obor učitelství tělesné a pracovní výchovy, absolvovala kurz Grafika na PC (2013) a kurzy Montessori pedagogiky, v Mumraji dobrovolník od 2007, v PR týmu od 2014.

Oblíbená činnost: Tělo a mysl cvičení, zkoumání a odhalování souvislostí všeho se vším.

Kontakt:  daniela.krizekova@domumraje.cz, +420 777 661 061

Mgr. Alena Bartošová

členka PR týmu, dobrovolník na akcích

Profesní profil: Vystudovala FMK Zlín obor Marketingová komunikovace. Mateřství ji posunulo k flexibilní práci na volné noze, je šéfredaktorkou 2 cestovatelských blogů a marketingovou konzultantou pro své srdcovky, ke kterým přibyl od roku 2019 i Mumraj.

Oblíbená činnost: Cestování s dětmi i bez nich, pohyb všeho druhu, jen tak sedět a být.

Kontakt: alena.bartosova@domumraje.cz, +420 777 871 375

Iva Chvojková, Dis.

koordinátorka chův a dětského koutku Makro Černý Most, lektorka Školičky, koordinátorka oslav s programem – animátorek, dobrovolník na akcích

Profesní profil: Vystudovala VOŠ – obor Sociální práce. 6 let praxe jako sociální pracovnice v neziskovém sektoru. V Mumraji od roku 2012 dobrovolník, od roku 2014 jako chůva a následně jako koordinátorka.

Oblíbená činnost: Čtení, cestování, psychologie, mezilidské vztahy.

Kontakt: iva.chvojkova@domumraje.cz, +420 773 571 760

Mgr. Iva Šimonková

koordinátorka Ekocentra

Profesní profil: Vystudovala Ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK. Po studiu pracovala v oblasti podnikové ekologie. V Mumraji organizuje programy poznávání přírody pro děti ze základních a mateřských škol od roku 2016. 

Oblíbená činnost: Výlety do lesa, otužování a sport.

Kontakt: iva.simonkova@domumraje.cz, +420 604 956 735

Ing. Lucie Krausová

členka ekonomického a fundraisingového týmu, dobrovolník na akcích

Profesní profil: Vystudovala VŠE, obor účetnictví. Praxe v účetnictví a ve finančním řízení neziskového sektoru od roku 2001, v Mumraji dobrovolník od 2005, na pozici ekonomky od 2013 do 2019.

Oblíbená činnost: Šití, příroda a lovení kešek.

Kontakt: lucie.krausova@domumraje.cz

Zdeňka Staňková

recepční, člen eko týmu, dobrovolník na akcích

Profesní profil:Vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogickou školu, psychosociální terapii a Zemědělskou školu. Absolvovala roční kurz lesní pedagogiky. V Mumraji od roku 2018, na pozici recepční a podpory klientů v coworku, lektor eko progamů pro MŠ a ZŠ.

Oblíbená činnost: Vytváření programů pro děti, čtení Bible, divadlo, zvířátka.

Kontakt: zdenka.stankova@domumraje.cz, +420 608 652 912

Ing. Dana Irglová

koordinátorka herny, člen eko týmu, dobrovolník na akcích

Profesní profil: Vystudovala VŠCHT, v Mumraji od roku 2017 jako dobrovolník v herně s programem a lektor eko programů pro MŠ a ZŠ.

Oblíbená činnost: Výlety s rodinou do přírody, tanec, zpěv, četba.

Kontakt: dana.irglova@domumraje.cz

Lektorky Školičky a chůvy

Šárka Pokorná

Lektorka Školičky, chůva při kroužcích a coworku, dobrovolník na akcích

Profesní profil: Vystudovala Střední pedagogickou školu a následně Konzervatoř Jaroslava Ježka. Profesí houslistka. Absolventka kurzu pro chůvy dětí 2–6 let. Matka 4 dětí.

Oblíbená činnost: Pohyb na suchu, sněhu a ve vodě, hudba s dětmi i bez nich.

Kontakt: pida@post.cz,  +420 721 569 190

Hana Kýrová

Chůva při kroužcích a coworku, dobrovolník na akcích

Profesní profil: Vystudovala SPŠT obor Textilní technologie a následně i obor Oděvní návrhářství. Má ráda děti a práce pro Mumraj je její hobby, kde využívá své tvůrčí schopnosti v oblasti kresby, fotografie či kreativní práce. V Mumraji začala pomáhat jako dobrovolník v herně pro děti s programem a na dobrovolných akcích v roce 2016.

Oblíbená činnost: Aktivity s dětmi, procházky přírodou, četba, hudba, kresba, fotografování, rodina.

Bc. Petra Havlová, DiS.

Chůva při kroužcích a coworku, dobrovolník na akcích

Profesní profil: Vystudovala střední zdravotnickou školu v Táboře, poté vysokou školu v oboru urgentní medicína v Bratislavě. Přes deset let pracovala současně na zubní klinice a na záchranné službě. V současnosti je již osm let na MD se třetím dítětem, pracuje flexibilně, mj. trénuje atletiku, hlídá děti a jako zdravotník jezdí na školy v přírodě a tábory.

Oblíbená činnost: Cestování, sport, činnosti s dětmi, vaření, čtení především žánr období 2 sv. války, spánek.

Klára Bláhová

Chůva při kroužcích a coworku, dobrovolník na akcích

Profesní profil: Studuje na Gymnáziu Chodovická v Horních Počernicích.

Oblíbená činnost: Čtení, tanec, zpěv.