Vedení Mumraje (RC MUM z.s.) tímto prohlašuje, že v případech, kdy v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje, tak činí v souladu s národní a evropskou legislativou – údaje zpracovává v rozsahu nezbytném pro naplnění definovaného účelu, k osobním údajům mají přístup výhradně pověřené osoby, údaje jsou uchovávány bezpečně a jen po stanovenou dobu (pravidla jednotlivých případů jsou upravena v interním předpisu společnosti).

Subjekty údajů, s jejichž osobními daty pracujeme, mají právo požadovat informaci o tom, jaké údaje zpracováváme, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a vyžádat si přístup ke všem svým osobním údajům. Dále mají právo na doplnění či opravu nebo výmaz svých osobních údajů.

V případě nejasností, dotazů, námitek či žádostí týkajících se správy osobních údajů v našem spolku se můžete obrátit na předsedkyni spolku, Barboru Zálohovou: barbora.zalohova@domumraje.cz