Vedení Mumraje tímto prohlašuje, že v případech, kdy v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje, tak činí v souladu s národní a evropskou legislativou – údaje zpracovává v rozsahu nezbytném pro naplnění definovaného účelu, k osobním údajům mají přístup výhradně pověřené osoby, údaje jsou uchovávány bezpečně a jen po stanovenou dobu (pravidla jednotlivých případů jsou upravena v interním předpisu společnosti).

Vyplní-li subjekt údajů formulář, na nějž odkazují naše webové stránky, jsou správcem zpracovávány osobní údaje subjektu v rozsahu vyplněných údajů. U přihlášek ke kurzům/kroužkům/seminářům se obvykle jedná o jméno a příjmení, emailovou adresu a telefon – tyto údaje jsou nutné pro evidenci účastníků a možnost kontaktu s nimi; údaje jsou správcem uchovávány po dobu tří let od ukončení příslušné aktivity. Dotazníky vyplňované subjektem za účelem zjištění spokojenosti se službami spolku jsou anonymizované a v souvislosti s těmito dotazníky nejsou žádné osobní údaje subjektem zpracovávány.

Naše webové stránky ukládají v souladu se zákony na používaná technická zařízení soubory obecně nazývané cookies – tyto cookies jsou řízeny třetími stranami (např. Google Analytics) a náš spolek nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Subjekty údajů, s jejichž osobními daty pracujeme, mají právo požadovat informaci o tom, jaké údaje zpracováváme, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a vyžádat si přístup ke všem svým osobním údajům. Dále mají právo na doplnění či opravu nebo výmaz svých osobních údajů.

V případě nejasností, dotazů, námitek či žádostí týkajících se správy osobních údajů v našem spolku se můžete obrátit na předsedkyni spolku, Barboru Zálohovou: barbora.zalohova@domumraje.cz