RODINNÉ A KOMUNITNÍ CENTRUM

Milí přátelé Mumraje,

jistě víte, že i na nás dopadla vládní opatření a momentálně jedeme ve velmi omezeném režimu. Čas, který omezením ušetříme, vynakládáme co nejužitečněji, jak jen dokážeme, na pomoc a podporu komunity občanů Horních Počernic.

Co momentálně děláme?

  • Koordinujeme dobrovolníky a společně pomáháme sousedům v nouzi.
  • Hry pro celou rodinu – venku i uvnitř.