Stabilní a spokojená rodina, osobní rozvoj, orientace na trhu práce

Zajišťujeme pro vás konzultace v různých oborech. Pomáháme vám najít uplatnění, získat potřebné znalosti a dovednosti i řešit aktuální situace.

Lektor
Mgr. Zuzana Dubová, vedoucí konzultačního centra
Kdy
termíny jednotlivých konzultací dle domluvy
Cena
zvýhodněná cena 100 Kč / 60 min.

Oblasti konzultací

 • práce a podnikání: pracovně právní témata, přijímací pohovor, napsání CV, živnost, daně, účetnictví, marketing, propagace, sociální sítě,
 • dítě a rodina: výchova dětí, mezigenerační vztahy, občanskoprávní spory, rozvodová a dědická řízení, partnerské neshody, těhotenství, porod, kojení, logopedická cvičení, služby speciálního pedagoga,
 • osobní rozvoj: koučink, kariérní a výživové poradenství.

Objednávky konzultací

 • Své konzultace si, prosíme, objednejte přes formulář „Potřebujete poradit? Napište nám.“ na této stránce. Děkujeme.
 • Logopedie: domluvte si termín přímo s konzultantkou Evou Hlavničkovou, +420 604 630 376. Logopedické konzultace probíhají v úterý 14–18 h.

Kontaktní osoba

 • Zuzana Dubová, vedoucí Konzultačního centra: +420 775 720 587, zuzana.dubova@domumraje.cz

Potřebujete poradit? Napište nám.

Ceník

 • běžná cena jedné konzultace je 600–1 600 Kč / 60 min.
 • zvýhodněná cena jedné konzultace je 100 Kč / 60 min.
 • konzultace s logopedickým asistentem: 150 Kč / 30 min. (jednotná cena pro všechny, tento typ konzultace není podpořen žádným dotačním režimem)
 • Zvýhodněnou cenu 100 Kč / 60 min. můžeme poskytnout:
  – těhotným ženám nebo rodičům nezletilého dítěte,
  – seniorům nad 65 let.

Naši konzultanti

Mgr. Zuzana Dubová

vedoucí Konzultačního centra, dula

„Několik let vedu v Mumraji konzultační centrum (dříve poradna pro rodinu), coworkingové centrum a organizuji semináře. Jsem také certifikovaná dula z organice České duly z.s., mám akreditaci III. stupně (www.mojedula.cz) a nabízím individuální předporodní přípravu, poporodní návštěvy, laktační poradenství a doprovázím k porodům.“

Mgr. Lucie Plachá

právnička

„V současné době jsem na rodičovské dovolené. Po absolvování Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni jsem se věnovala zejména realizaci připomínkování legislativy, vypracování smluv či spolupráci s orgány ústřední správy v oblasti ochrany spotřebitele. Jako realizátor jsem se podílela i na projektu Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Dlouhodobě se zabývám problematikou obchodního, občanského a pracovního práva a souvisejících právních předpisů.“

Mgr. Hana Salačová Svobodová, MBA

personalistka

„Od dětství mám vášeň pro papírování a od dospívání pro psychologii – není tedy s podivem, že jsem obojí spojila v personalistice. Ve škole jsem se naučila něco o podnikové ekonomice a účetnictví, o sociální práci, psychoterapii a personálním řízení. V práci jsem poznala procesy výrobních i obchodních firem a měla jsem štěstí vykonávat vždy samostatnou pozici se zodpovědnostmi za celou oblast účetnictví a/nebo personalistiky a naučit se tak od všeho něco. Na své práci miluji její pestrost a příležitosti dělat lidem radost.“

Mgr. Michaela Šorfová

psycholožka

„Ocitli jste se vy nebo někdo z vašich blízkých v obtížné životní situaci a cítíte potřebu si o tom promluvit s někým nezaujatým a bezpečným zároveň? Ráda vám budu k dispozici s otázkami ohledně výchovy dětí, partnerských či rodinných potíží, ale i pouhé osobní momentální bezradnosti s čímkoli, co vaši mysl či tělo právě trápí.“

Ing. Lucie Krausová

účetní

„Jsem ekonomka Mumraje, účetní a podnikatelka. Dlouhodobě se věnuji poradenství ohledně začátků podnikání – jak si založit živnost, jak se daní různé typy mzdy, jak se na daních a odvodech projeví, že máme děti… Více o mně na vysvetlovnik.cz.“

Ing. Lucie Václavková

marketingová specialistka

„Už pátým rokem se věnuji podpoře začínajících podnikatelů a lidí vracejících se po delší přestávce (rodičovská dovolená, nezaměstnanost aj.) na trh práce. Na mých konzultacích a kurzech je seznamuji s různými on-line i off-line možnostmi propagace, osobní prezentace, hledání klientů i pracovních nabídek.“ Více o Lucii.  Lucie na LinkedIn

Mgr. Jana Černoušková

koučka

„Jsem aktivní pozorovatelka života, pragmatická i kreativní. Mé profesní téma je rozvoj lidí, organizací v širokém kontextu, kdy spojuji řadu dovedností a uplatňuji je v podnikání. Lektorování, poradenství, HR, strategie, podnikání, sociologie, to vše jsem já. Dlouhodobě se věnuji individuálním konzultacím, koučování a posilování soft skills dovedností, sebevědomí, rozhodnosti a radosti ze života i profese u lidí, kteří si mě jako průvodkyni na své cestě k sobě a svým reálným možnostem zvolí.“

 Eva Hlavničková

logopedická asistentka

„Mám ráda děti a již přes dvacet let s nimi pracuji – hlavně s dětmi v předškolním věku. V průběhu let  jsem absolvovala kurz prevence řečové výchovy. Nyní již pátým rokem pomáhám v MUMu jako logopedická asistentka dětem a rodičům s procvičováním. Nabízím procvičování hravou formou a snažím se dětem mnohdy nezáživný nácvik zpestřit. Také mohu nabídnout, na rozdíl od logopedů, možnost častější frekvence návštěv.“

Ing. Veronika Hanzlíková

výživová poradkyně, potravinářská technoložka

„Jsem expertka na potraviny, potravinářská technoložka a výživová poradkyně. Rozumím nejen složení a kvalitě potravin, ale i jejich „řeči“ a energiím. Propojila jsem svoje znalosti o výživě a potravinách, těžké životní zkušenosti včetně života s ulcerózní kolitidou a učím, jak se dostat ze dna za pomoci jídla i alternativních metod. Baví mě učit ostatní, jak přistupovat ke svojí stravě a jídelníčku tak, aby se cítili v pohodě a dobře i bez nutnosti počítat kalorie a studovat hory knih o výživě. Víc o mně na veronikahanzlikova.cz.“

Mgr. Kristýna Gottwaldová

speciální pedagog, učitelka

„Profesí jsem speciální pedagog a učitelka. Nyní jsem na rodičovské dovolené. Velmi mě baví oblast předškolní přípravy. Co by dítě mělo zvládnout před první třídou? Jak poznat, že je nějaký problém? Jak to dohnat? Jaké oblasti či složky procvičit a jak? S jakými materiály pracovat v domácím prostředí?“

Pravidla Konzultačního centra

 • Jedna konzultace trvá 60 minut, logopedická konzultace 30 minut.
 • Klient má nárok maximálně na 5 zvýhodněných osobních konzultací ročně (v rámci všech konzultantů – psycholog, personalista, kouč, právník, dula, účetní).
 • Konzultanti jsou vázáni mlčenlivostí a toto stvrdili ve své pracovní smlouvě/dohodě o spolupráci.
 • Konzultant má právo ukončit konzultační sezení s klientem, který se chová nevhodně (je agresivní, požil alkohol apod.).

Pravidla hlídání dětí při konzultacích:

 • V zájmu bezpečnosti a zdraví dětí přijímáme pouze děti zdravé, bez nachlazení a jiných infekčních chorob.
 • Vyhrazujeme si právo nepřijmout či zkrátit dobu hlídání dítěte, které je jinak nezpůsobilé pro pobyt v kolektivu nebo pobyt bez rodiče prokazatelně nezvládá.
 • Dítěti může být po dobu jeho pobytu podána malá svačinka a oběd, který rodič přinese a podepsaný předá chůvě při předání dítěte. Snažíme se dodržovat také pitný režim dítěte. Podepsané láhve mají děti po celou dobu k dispozici na dostupném místě. Pokud má dítě jakékoliv stravovací omezení, rodič to nahlásí chůvě, a ta to zapíše do prezenční listiny.
 • Přijetí dítěte na hlídání je podmíněno vyplněním a podepsáním prezenční listiny. Tímto rodič / odpovědný zástupce potvrzuje svůj souhlas s provozním řádem dětské herny Mumraj. Chůva přejímá odpovědnost za dítě po podpisu rodiče / zákonného zástupce v prezenční listině při předání dítěte na hlídání.
 • Z bezpečnostních důvodů může dítě vyzvednout pouze osoba podepsaná na prezenční listině, v jiném případě musí být písemný souhlas osoby, která dítě na hlídání přivedla.

Konzultační centrum je podpořeno v rámci projektu RC MUM jako vícegenerační dům, který je podpořen z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí a z grantu Hl. m. Prahy. Za podporu děkujeme také Městské části Praha – Horní Počernice.