Klub přátel RC MUM

Klub přátel RC MUM je pobočným spolkem RC MUM z.s.
Posláním Klubu přátel RC MUM je zlepšovat společenský a komunitní život v Horních Počernicích. Klub pořádá a spolupořádá společensko-kulturní akce pro celé rodiny, a to v úzké spolupráci s RC MUM z.s. Pro zajištění těchto akcí budeme budovat a rozvíjet dobrovolnictví, zapojovat občany napříč generacemi. Klub přátel RC MUM podporuje a doplňuje činnost RC MUM z.s. RC MUM z.s. je provozovatelem Rodinného a komunitního centra Mumraj.

Kontakt:
Klub přátel RC MUM
Mezilesí 2058/6, Horní Počernice, 19300 Praha 9
IČ: 03790975
Bankovní účet: 2200771191/2010