Za spolupráci děkujeme:

•  Městské části Praha 20
•  Hornopočernickému zpravodaji
•  Chvalskému zámku
•  Kulturně komunitnímu centrum Horní Počernice
•  Divadlu Horní Počernice
•  novinám Náš Region
•  novinám Naše Praha 9
•  časopisu Kam s dětmi v Praze
•  portálu Kudy z nudy

        

•  společnosti Freelo Bay s.r.o., díky které jsme efektivní s nástrojem Freelo