Spolupracujeme:

Za spolupráci děkujeme MČ Praha 20, Hornopočernickému zpravodaji, novinám Náš Region, Naše Praha 9, Šestajovický dostavník, Chvalskému zámku, Kudy z nudy.