Hudební kurzy Z. Bartošové

Předškolní programy Hudební školy YAMAHA
Lektor
Zuzana Bartošová, Radka Železná
Kdy
úterý
Kde
Mumraj, Mezilesí 2058/6, Praha 9 – Horní Počernice
Cena
16 lekcí / 2 500 Kč

Zápisy do hudebních kurzů a bližší info u Zuzany Bartošové: zubasa@seznam.cz, +420 732 655 396.
Pro přihlášení na kurzy ZUZANA BARTOŠOVÁ, kurzy pro děti od 4 měsíců, využívá YAMAHA hudební kurzy zpracovává vaše osobní údaje Zuzana Bartošová. Prohlášení Zuzany Bartošové jakožto správce osobních údajů: „Chráníme veškeré osobní údaje před zneužitím a zpracováváme je v souladu s novou evropskou legislativou (GDPR).“

Přihláška na kurzy

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Hudební kurzy:
út 10.00–10.45 První krůčky k hudbě I. (1,5–4 roky)
út 11.00–11.45 První krůčky k hudbě II. (1,5–4 roky)
út 15.30–16.15 Rytmické krůčky (4–6 let)

VÍCE O KURZECH:
Robátka
Je určen pro děti od 4 do 18 měsíců. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu, se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností. Získávají tak první elementární povědomí o hudbě. Figurkou, která děti provází, roste a prožívá s nimi jednotlivá témata je tuleň Robík.

První krůčky k hudbě
Pro děti od cca 18 měs. do 4 let. Obsahem kurzu jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje a doplňující výtvarné a pracovní činnosti. Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech aktivit a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.

Rytmické krůčky
Program Rytmické krůčky volně navazuje na První krůčky k hudbě, jedná se však již o cílenou hudební průpravu pro děti od 4 do 6 let. Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi a důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti.
K tomu slouží zejména:
– vnímání metra, rytmu a interpretace na dětské hudební nástroje
– rytmizace, melodizace a scénické vyjádření říkadel
– intonace pomocí solmizačních slabik
– orchestrální hra s využitím klasických i dětských hudebních nástrojů
– cílený poslech spojený s intenzivním vnímáním hudby.