Hudební kurzy Z. Bartošové

Předškolní programy Hudební školy YAMAHA
Lektor
Zuzana Bartošová, Radka Železná
Kdy
úterý
Kde
Mumraj, Mezilesí 2058/6, Praha 9 – Horní Počernice
Cena
16 lekcí / 2 500 Kč

Zápisy do hudebních kurzů a bližší info u Zuzany Bartošové: zubasa@seznam.cz, +420 732 655 396.
Pro přihlášení na kurzy ZUZANA BARTOŠOVÁ, kurzy pro děti od 4 měsíců, využívá YAMAHA hudební kurzy zpracovává vaše osobní údaje Zuzana Bartošová. Prohlášení Zuzany Bartošové jakožto správce osobních údajů: „Chráníme veškeré osobní údaje před zneužitím a zpracováváme je v souladu s novou evropskou legislativou (GDPR).“

Přihláška na kurzy

Hudební kurzy:
út 10.00–10.45 První krůčky k hudbě I.
út 11.00–11.45 První krůčky k hudbě II.
út 15.30–16.15 Rytmické krůčky

VÍCE O KURZECH:
Robátka
Je určen pro děti od 4 do 18 měsíců. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu, se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností. Získávají tak první elementární povědomí o hudbě. Figurkou, která děti provází, roste a prožívá s nimi jednotlivá témata je tuleň Robík.

První krůčky k hudbě
Pro děti od cca 18 měs. do 4 let. Obsahem kurzu jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje a doplňující výtvarné a pracovní činnosti. Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech aktivit a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.

Rytmické krůčky
Program Rytmické krůčky volně navazuje na První krůčky k hudbě, jedná se však již o cílenou hudební průpravu pro děti od 4 do 6 let. Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi a důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti.
K tomu slouží zejména:
– vnímání metra, rytmu a interpretace na dětské hudební nástroje
– rytmizace, melodizace a scénické vyjádření říkadel
– intonace pomocí solmizačních slabik
– orchestrální hra s využitím klasických i dětských hudebních nástrojů
– cílený poslech spojený s intenzivním vnímáním hudby.