Křížovka s Ekocentrem Mumraj

Podmínky soutěže:

Ze všech zaslaných správných tajenek losujeme tři výherce, kteří vyhrají hodinu létání v sítích v Mumraji.

Harmonogram:

  • začátek soutěže: 20. 3. 2019
  • uzávěrka soutěže: 15. 6. 2019
  • vyhlášení vítěze: 20. 6. 2019

Výherce budeme kontaktovat e-mailem.

Organizátor soutěže:

Mumraj z.s., Mezilesí 2058/6, 193 00 Praha 9, IČ: 70104212, Spisová značka: L 10604 vedená u Městského soudu v Praze

Podmínky účasti v soutěži:

Každý účastník může odevzdat jednu tajenku křížovky.

Každá slosovatelná odpověď musí obsahovat:

1) správně vyluštěnou tajenku

2) jméno a příjmením luštitele

3) věk autora (rok narození)

4) kontaktní e-mail

Vítěze soutěže kontaktujeme e-mailem (případně telefonem) a předání výhry se domluvíme individuálně.

Svojí účastí v soutěži souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním e-mailu s tajenkou křížovky souhlasím se zpracováním a uchováním svých osobních údajů (osobních údajů svého dítěte) v rozsahu nezbytně nutném pro účely soutěže, a to po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích z organizace soutěže.

Souhlasy a osobní údaje budou uchovávány nejvýše po dobu 60 dnů od vyhlášení vítězů soutěže.

Kontaktní osoba:

Iva Šimonková, 604956735, Mumraj z.s., Mezilesí 2058/6, Praha – Horní Počernice, 193 00