Milí přátelé,

v tomto článku doplňujeme některé informace a detaily k článku “Slovo radních…”, které vyšlo v Hornopočernickém zpravodaji 2/2019 na straně 3.

Financování Mumraje

Náklady na provoz Mumraje jsou v posledních letech průměrně cca 3 miliony korun za rok.

Městská část Praha 20 přispěla v roce 2018 na chod Rodinného a komunitního centra Mumraj v celkové hodnotě 280 400 Kč, tj. 10,5 % z celkových nákladů (níže najdete rozepsané jednotlivé položky):

 • 172 000 Kč – dotace na výtvarné ateliéry, akce, adaptační Školičku a další programy podporující rodinu
 • 80 100 Kč – úhrada elektrické energie, vody a tepla
 • 23 300 Kč – hodnota nájmu budovy v Mezilesí 2058
 • plyn nemáme

Výše uvedené částky jsou zaokrouhlené na stovky.

Podrobnější rozpis všech položek je k nahlédnutí u ředitelky Mumraje Barbory Zálohové.

Za tuto podporu děkujeme, dlouhodobá podpora obce je pro nás důležitá a velmi si jí vážíme. Tato podpora přináší počernickým rodinám potřebné služby.

Finanční podpora Mumraje obcí není ve svém rozsahu na úrovni příspěvkových organizací. Mumraj není příspěvková organizace, je zapsaný spolek. Obcí zřízené příspěvkové organizace představují pro obec náklady v řádech milionů, jedná se o zcela odlišný režim financování. Jedna příspěvková organizace stojí obec obvykle 5-7 milionů korun (dle veřejně dostupných výročních zpráv organizací).

Mumraj zaměstnává 6 provozních zaměstnanců, kteří dohromady naplní 3 celé úvazky, průměrná hrubá hodinová mzda je cca 135 Kč.

Kromě toho má Mumraj průměrně 30 zaměstnanců na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti (chůvy, úklid, recepční, koordinátoři aktivit apod.) a externích spolupracovníků (konzultanti, lektoři).

Dobrovolnická práce pro Horní Počernice

V roce 2018 naši dobrovolníci věnovali svůj čas a své dovednosti práci pro počernickou komunitu (např.: akce jako Pohádkový les, pravidelná setkávání rodin s programem v herně) v rozsahu více než 2800 dobrovolnických hodin, což je v přepočtu dar komunitě v hodnotě zhruba 280 tisíc Kč. (Vycházíme z běžné mzdy brigádníka v Praze 100 Kč / hodinu.)

Nezištné pomoci dobrovolníků si velmi vážíme a moc za ni děkujeme!

Mumraj je rodinné a komunitní centrum

Pro počernické rodiny jsme tady od roku 2000. Svými aktivitami a dosahem se Mumraj postupně z mateřského centra stal centrem rodinným a komunitním. Nikoli ale centrem kulturním.

Jsme tu pro počernické děti, rodiče a seniory. Nasloucháme jim a nabízíme aktivity, které potřebují:

 • Rodiče mohou samostatně pracovat, podnikat nebo studovat v coworkingu, zatímco my pohlídáme jejich děti.
 • V konzultačním centru (pra)rodičům poradí pedagog, logopedický asistent, kouč, výživový poradce, dula a laktační poradkyně nebo účetní a mzdový poradce.
 • Děti od dvou let si zvyknou na kolektiv v adaptační Školičce, která usnadňuje plynulý přechod mezi rodinnou péčí a velkou školkou. Děti i rodiče s naší podporou zvládnou první odloučení dobře.
 • Lektoři Ekocentra učí děti v základních a mateřských školách lásce k životnímu prostředí, zájmu a péči o ně.
 • V Mumraji se lidé setkávají a sdílejí: setkávání rodičů, trénování paměti pro seniory, chystáme například také vícegenerační pěvecký sbor.
 • Rodiče a prarodiče na besedách a workshopech diskutují o výchově, učí se podnikat nebo se třeba zdravě stravovat.
 • Děti, rodiče i prarodiče u nás v kurzech kreslí, cvičí, tančí, vyrábějí, učí se jazyky. U vybraných kurzů mabízíme i hlídání dětí.
 • Zázemí v době kroužků pro rodiče a sourozence. Když je jedno z dětí na kroužku, rodiče s dětmi-sourozenci si mohou pohrát v herně nebo se občerstvit v kuchyňce.
 • Jako jediní v Horních Počernicích pomáháme rodičům po mateřské a rodičovské dovolené zapojit se do pracovního procesu: konzultační centrum, coworking, semináře.

Evidujeme 300 rodinných návštěv týdně.

Akce pro rodiny s dětmi: V průběhu roku organizujeme mnoho akcí pro rodiny, například Pohádkový les nebo Maškarní bál, také burzy dětského oblečení. V Počernicích spolu s ostatními spolky spoluzajišťujeme akce jako například masopustní průvod, lampionový průvod nebo Počernické kuře.

Rodiny navštíví akce Mumraje ročně přibližně 1500 krát.

U všech aktivit evidujeme počty návštěvníků a u všech projektů počty podpořených osob. Podrobný rozpis je k nahlédnutí u ředitelky Mumraje Barbory Zálohové.

Mumraj je registrovaný zapsaný spolek

má své poslání a definované stanovy spolku. Veškeré dokumenty spolku včetně výročních zpráv a zpráv o hospodaření jsou veřejně dostupné na webu organizace (výroční zprávy včetně hospodaření) nebo v rejstříku Městského soudu v Praze (Spisová značka: L 10604 vedená u Městského soudu v Praze).

S kulturně komunitním centrem v knihovně spolupracujeme

a děkujeme za tuto příležitost. Pořádáme zde některé večerní semináře pro rodiče, zajišťujeme některé semináře pro seniorské spolky. Prostor využíváme také na školení členů spolku, pro porady nebo supervizi týmu.

Nabídky přesunu vícero aktivit do budovy knihovny si vážíme. Dvě stálá působiště s sebou však nesou dvoje náklady, např. na recepční a chůvu pro děti rodičů, kteří mají kurz nebo pracují v coworkingu. Tato podpora recepční je pro nás důležitá, protože jen tak se můžeme našim návštěvníkům věnovat, mluvit s nimi, naslouchat jim a vyjít jim vstříc. Takto vzniklé dvoje náklady by zvedly ceny našich služeb a pro naše klienty by se služby staly méně dostupnými.

 

Pokud potřebujete více informací a nebo upřesnění, neváhejte se na mne obrátit.

Barbora Zálohová a tým Mumraje

Kontakt: Barbora Zálohová, ředitelka Mumraje, barbora.zalohova@domumraje.cz, +420 775 720 584