Rekonstrukce a rozšíření budovy Mezilesí 2058/6

V současné době usilujeme o schválení rekonstrukce a rozšíření budovy Mezilesí 2058/6. Budova je majetkem Městské části Praha 20 (dále MČP20).

Mrzí nás, že nové vedení radnice chce zastavit dva roky připravovaný a úspěšně rozběhnutý projekt rekonstrukce a rozšíření budovy Rodinného a komunitního centra Mumraj. Zastavením projektu by obec přišla o rozšíření služeb pro počernické rodiny a zhodnocení svého majetku o 13 milionů korun z Evropských fondů.

Proč rekonstrukce a rozšíření

Objekt je původně technického charakteru (tepelný výměník, trafostanice, prádelna, hydrofonní stanice). V současné době je ve špatném stavu a dlouhodobě je tento stav neudržitelný.

Rekonstrukce a rozšíření (z cca 260 m2 na cca 500 m2) objekt zhodnotí a vytvoří důstojný a milý prostor pro veřejnost:

 • otevřený prostor pro setkávání všech generací (vstupní foyer s recepcí, kávou, buchtou a dětským koutkem)
 • sál na cvičení
 • výtvarnou a komunitní dílnu
 • bezbariérové přístupy
 • víceúčelový prostor (ekocentrum s terárkem s hlodavci, učebna, klubovna, nízkoprahový klub pro děti a mládež s Neposedou)
 • místo pro kočárky, šatna se skříňkami

Další detaily stavby k nahlédnutí u ředitelky centra Barbory Zálohové.

Náklady

 • celkové náklady na stavbu 31 milionu korun
 • dotace Evropské unie z Operačního programu Praha Pól růstu 13,5 milionu korun
 • v následujících dvou letech dofinancování 17,5 milionu korun z rozpočtu obce nebo magistrátu

Rozpočet k nahlédnutí u ředitelky centra Barbory Zálohové.

Milníky projektu

 • od roku 2013 MČP20 usiluje u Magistrátu Hlavního města Prahy o svěření objektu Mezilesí 2058 („MČ Praha 20 požádala dopisem č.j. MCP20 012204/2013/OHSI/Pač ze dne 30. 8. 2013, dle usnesení ZMČ č. 21/5.2/13 ze dne 16.9.2013, o svěření nemovitosti … objekt č. pop. 2058…“ (viz příloha č. 1)
 • 30. 3. 2017 Magistrát Hlavního města Prahy svěřil objekt městské části Praha 20 (viz příloha č. 1)
 • 7. 11. 2017 MČP20 odsouhlasila investiční záměr rekonstrukce objektu (viz příloha č. 2)
 • 23. 1. 2018 MČP20 schválila podání žádosti o dotaci z EU (Operační program Praha Pól růstu) (viz příloha č. 3)
 • 6. 9. 2018 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy byla schválena podpora projektové žádosti o investiční dotaci (hodnocení projektu 92 bodů ze 100) (viz příloha č. 4)
 • 20. 9. 2018 MČP20 schválila rozpočtové opatření o přijetí poloviny dotace od MHMP do rozpočtu MČP20 (viz příloha č. 5)
 • od listopadu 2018 je připravena k podpisu Smlouva o financování projektu mezi MČP20 a MHMP

Všechny výše zmíněné dokumenty jsou dostupné na webu Počernic nebo MHMP (některé v příloze níže) a jsou k nahlédnutí u ředitelky centra Barbory Zálohové.

Budoucnost budovy

Poskytovatel dotace, EU, vyžaduje tzv. „udržitelnost“. Co to znamená? Po dokončení stavebních prací musí budova sloužit pět let počernickým rodinám a všem obyvatelům jako rodinné a komunitní centrum s daným počtem aktivit a podpořených osob. Počty pro udržitelnost jsme nastavili na základě našich 18letých zkušeností.

 

Máme rádi Horní Počernice a záleží nám na tom, aby se tu dobře žilo.

Barbora Zálohová a tým Mumraje

Kontakt: Barbora Zálohová, barbora.zalohova@domumraje.cz, +420 775 720 584

———-

Přílohy a odkazy: