Darujeme kroužky dětem

I v II. pololetí můžete jako rodiče dětí ve věku 3–18 let, kteří pobíráte:

přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměnu pěstouna, či příspěvek při pěstounské péči možnost čerpat příspěvek na některé naše kroužky:

  • létající jóga pro děti
  • keramika pro rodiče s dětmi
  • keramika pro děti
  • výtvarka pro děti I. st. ZŠ
  • výtvarka pro děti II. st. ZŠ

Příspěvky poskytuje systém Aktivní město DARUJEME KROUŽKY DĚTEM, přes které o příspěvek požádáte. Při žádosti doložíte sken potvrzení z Úřadu práce ČR, který potvrdí přidělení jedné z výše uvedených sociálních dávek.

Organizace nabízí rodičům podporu ve výši 2000 Kč/pololetí, tentokrát v podobě 4 voucherů po 500 Kč. Platnost voucherů je 30 dní, pokud  tuto lhůtu nevyužijete, jsou vouchery nabídnuty dalším rodičům.

Nově také není nutná žádná finanční spoluúčast rodičů.

Po přihlášení dítěte na kurz nejdříve uhraďte kurzovné v plné výši a poté si u Darujme kroužky zažádat o příspěvek. Podmínky nároku na příspěvek si, prosím, prostudujte na Darujme kroužky.

V okamžiku, kdy budete mít příspěvek na daný kurz potvrzený, obdržíte na něj voucher, který následně uplatníte u nás a my vám hodnotu voucheru zpětně proplatíme.

Schválené žádosti budeme vyřizovat 1x měsíčně.
Žádat příspěvek na II. pol. 2023/2024 je možno od 15. 1. – 21. 4. 2024 nebo do vyčerpání finančních prostředků.