Montessori sobota

Kdy:
12. 5. 2018, 9.30-11.30
Kde
Mumraj, Mezilesí 2058/6, Praha – Horní Počernice
Vstupné
dítě 180 Kč, každé další 120 Kč

Dopoledne plné Montessori aktivit. Pomůcky a aktivity, které je možné využívat i v domácím prostředí. Aktivity pro děti od 1,5 roku do 10 let.

„… vidím a zapomenu,
slyším a zapamatuji si,
udělám a pochopím…“

Maria Montessori

Lektorky: Alena Velíšková, Daniela Križeková

I tuto sobotu se otevřou dveře celého Mueraji a vaše děti si budou moci vyzkoušet aktivity ze všech oblastí Montessori vzdělávacího systému. Ve dvou hernách budou připraveny pomůcky praktického života, smyslové a kosmické výchovy, jazyka i matematiky. V dílně se bude tvořit vše, co spadá pod termín výtvarná výchova a specialitou budou vodní aktivity. Poslední místnost, kuchyňka, bude jak jinak, než zasvěcena umu kuchařskému a pekařskému. Pokud budete vy či vaše děti unavené, naleznete zde i jednu hernu vhodnou k občerstvení a odpočinku.

Níže něco málo z teorie:

Základním kamenem pedagogického směru vytvořeného Marií Montessori (1870-1952) je přesvědčení, že dítě potřebuje svobodu a volbu v činnostech, které zajišťují jeho zdravý vývoj a rozvíjejí jeho osobnost. Ono samo určuje, kdy, kde a čemu se bude věnovat; zároveň ovšem za svá rozhodnutí přejímá zodpovědnost. Úkolem učitele (či rodiče) je rozpoznat senzitivní období v životě dítěte a nabízet mu příslušné aktivity, podporovat jeho činorodost a tvořivost.

Podívejte se na fotky z  předešlých Montessori sobot

 

Aktivita je podpořena v rámci projektu RC MUM jako vícegenerační dům, který je podpořen z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí. Za podporu projektu děkujeme také Hl. m. Praha a Městské části Praha – Horní Počernice.

Chcete být informováni o plánovaných aktivitách? Přihlaste se k našemu newsletteru:
(odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů)