Výtvarná SOUTĚŽ do 9. 11.

Pro děti i dospělé. VÝTVARNÁ SOUTĚŽ s Mumrajem a Divadlem Horní Počernice.

Rychlý odkaz: průvodní list k vašemu soutěžnímu dílu – ke stažení.

Udělejte si radost. Vyberte si téma a kategorii:

! protože jsou velmi časté dotazy, zda mohou děti do 10 let ztvárnit svoje sny a přání a naopak, že by moc rádi, tak jsme upravili nástledující: !

 1. vyberte si téma: Dobrodružství naší rodiny nebo Moje sny a přání: kategorie
 2. zařadíme vás do kategorie:
 •  3-6 let
 •  7-10 let
 •  11-15 let
 • 16-99 let

Naším cílem totiž není zařadit vás do škatulek, ale podpořit radost z tvoření 🙂

Vytvořte dílo

 • jakoukoliv výtvarnou technikou na papír, plátno, textil… (můžete kreslit, malovat, stříhat, lepit, muchlat, vyšívat, trhat, našívat…)

Doneste nebo pošlete

 • své dílo do 9. 11. do Mumraje nebo do pokladny Divadla Horní Počernice

Vyhrajte

 • vstupenky do Divadla Horní počernice a na Chvalský zámek, vouchery, výtvarné ptřeby a jiné.

Vítěze vyhlásíme 19. 11.

Podmínky soutěže:

Harmonogram:

 • začátek soutěže: 3. 9. 2018
 • uzávěrka soutěže: 9. 11.
 • vyhlášení vítěze: 19. 11.

Organizátor soutěže:

 • Mumraj z.s., Mezilesí 2058/6, 193 00 Praha 9, IČ: 70104212, Spisová značka: L 10604 vedená u Městského soudu v Praze
 • ve spolupráci s Divadlem Horní Počernice, Votuzská 379/11

Podmínky účasti v soutěži:

 • Každý účastník může odevzdat max. 1 dílo.Dílo musí být původní.
 • Dílo může být vytvořené jakoukoliv výtvarnou technikou. Svá díla můžete například malovat, kreslit, vyšít, nalepit… Díla ve 3D neposílejte, nemáme na ně místo.
 • Dílo musí být odevzdané do 9. 11. do Mumraje nebo do pokladny Divadla.
 • Díla obsahující nevhodné nebo vulgární obrazy do soutěže nezařadíme.
 • Každé výtvarné dílo musí obsahovat na rubové straně, ideálně však na Průvodním listu
 • – 1) název díla
 • – 2) jméno a příjmením autora,
 • – 3) věk autora (rok narození),
 • – 4) kontaktní adresu a PSČ,
 • – 5) u účastníků do 18 let jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce
 • – 6) kontaktní e-mail
 • – 7) přiložený a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů najdete na průvodním listu – ke stažení: pruvodni_list_vytvarna_soutez_Mumraj_DivadloHP_2018 nebo k vyplnění v Mumraji nebo v pokladně Divadla Horní Počernice.

Pokud budete psát na rubovou stranu, prosíme údaje pište tužkou, aby se daly vygumovat. Ideální je k dílu přiložit Průvodní list a na rubovou stranu napsat tužkou jen jméno, příjmení a věk.

Díla vystavíme

v prostorách Mumraje a na vybraných akcích Mumraje. Vítězná a vybraná díla mohou být také vystavená také na  webu, na facebooku, instagramu Mumraje a Divadla, případně v článcích v médiích. U takto zveřejněných děl budeme uvádět jen křestní jméno a věk autora (nikoli příjmení a další osobní údaje).

Budeme rádi, pokud udělíte souhlas s tím, aby fotodokumentace vybraných děl (jen obrázek bez jakýchkoliv osobních údajů) mohou organizátoři použít pro propagační účely. Fotografie vybraných děl můžeme použít na našich webových stránkách, na našem facebookovém profilu, letácích, výroční zprávě, apod., popř. v tištěných médiích. Souhlas s tímto použitím děl není podmínkou pro účast v soutěži.

Porota

díla bude hodnotit porota složená ze zástupců hornopočernických organizací, jmenný seznam uveřejníme záhy.

Vítěze soutěže kontaktujeme

e-mailem (případně telefonem) a předání výhry se domluvíme individuálně

Výtvarné práce vám rádi vrátíme na vyžádání!

Výtvarné dílo musí být doručeno

osobně nebo poštou na adresu Mumraje nebo Divadla:

 • Mumraj z.s., Mezilesí 2058/6, Praha – Horní počernice, 193 00
 • Divadlo Horní Počernice, Votuzská 379/11, Praha – Horní počernice, 193 00

Důvody pro vyloučení ze soutěže

 • Neoznačení výtvarného díla (obrázek rádi vystavíme, ale dou souteze zaradit nemůžeme)
 • Chybějící souhlas zákonného zástupce
 • chybějící souhlas se zpracováním osobních údajů
 • vulgární nebo jinak nevhodné dílo

Kontaktní osoba:

Lenka Frišová, lenka.frisova@domumraje.cz, 775 720 556, Mumraj z.s., Mezilesí 2058/6, Praha – Horní počernice, 193 00